STAFF YR YSGOL / SCHOOL STAFF

 

Staff Dysgu / Teaching Staff

 Pennaeth / Head Teacher                                                        Mrs Cathryn Davey

Athrawes dosbarth CA2 (Bl.3-6)                                                -       "       -

 

 

 KS2 Class Teacher (Y.3-6)

 

Athrawes Cyfnod Sylfaen (Meithrin, Derbyn Bl.1&2)          Miss Kylie Williams

 

 

 Foundation Phase Teacher (Nursery, Reception, Y.1&2)

 

Cymhorthydd Dosbarth CA2/Cyfnod Sylfaen                       Mrs Meinir Williams

KS2 Classroom Assistant / Foundation Phase Assistant

                                 

Staff Ategol / Ancillary Staff

Cogyddes / Cook                                                                     Mrs Sian Hughes

 

Goruwchwylwraig amser cinio                                              Miss Caroline Jones

Lunch-time Supervisor

Clerc Cinio                                                                              -        "       -

Dinner Money Clerk

Cymhorthydd Clerigol                                                             -       "        -         

 

 

 Clerical Assistant

 

Glanhawraig / Gofalwraig                                                     Mrs Linda Parry Jones

Cleaner / Caretaker