Urdd / Clwb Ffitrwydd bob yn ail Nos Iau 3.30-4.30pm yn yr ysgol

Urdd / Fitness Club every other Thursday 3.30-4.30pm at the school

 

Clwb Coginio bob yn ail nos Fawrth 3:30-4:30 yn yr ysgol

Cooking Club every other Tuesday 3:30-4:30 at the school

 

Gwersi Offerynnol / Instrumental Lessons - Dydd Mawrth / Tuesday

 

Addysg Gorfforol / Physical Education -  CA2 Dydd Mawrth/ Tuesday

                                                           -   CS Dydd Iau/ Thursday