Cyfeillion Ysgol Llanystumdwy 

Mae gan yr ysgol gymdeithas sy’n bodoli er mwyn casglu arian trwy amrywiaeth o weithgareddau yn ystod yr ysgol.  Cynhwysa'r rhain weithgareddau megis Ffair Haf a Nadolig, Clwb Cant, taith gerdded, ras hwyaid, cwis ac yn y blaen.  Mae croeso i bawb gynnig eu cefnogaeth i’r gymdeithas boed nhw’n famau, tadau, neiniau, teidiau neu, yn wir, unrhyw aelod o’r fro sy’n fodlon helpu mewn unrhyw ffordd.  Gwerthfawroga’r ysgol y cymorth yma’n fawr iawn ac mae’n golygu ychwanegiad at adnoddau’r ysgol yn ogystal â chyfraniadau tuag at ymweliadau addysgol i’r plant.

 

 

FRIENDS OF YSGOL LLANYSTUMDWY

 

The school has an association that raises funds  through holding various events.  These include both a summer and Christmas Fair, the one hundred club, sponsored walk, duck race, quiz, etc.  Everybody is welcome to offer support to the association be they mothers, fathers, grandparents, or indeed any member of the community who is willing to assist in any way.  Such support is greatly appreciated by the school and it involves additional school resources as well as providing towards the children’s educational visits.